Min närstående vill flytta in på ett äldreboende i den kommun vi som är anhöriga bor, får man söka boende i annan kommun?

Du har enligt lag rätt att ansöka om äldreboende i vilken kommun du vill, vänd er direkt till biståndshandläggaren i den kommun ni vill ha plats på äldreboende, du når hen via kommunens växel eller webbsida.

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson