Vuxensyskon i fokus

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Vuxensyskon är den som behöver förhålla sig till att ens syskon har behov av extra stöd till följd av psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning. En situation som kan sätta syskonkärleken på prov. Att vara vuxensyskon kan påverka tillvaron på många sätt. Många åsidosätter sina egna känslor och behov eller tar på sig ett orimligt stort ansvar. Ett sätt att hantera situationen kan vara att ge sig tid att tänka efter och sätta ord på sina upplevelser.

I programmet Vuxensyskon i fokus möter du vuxensyskon i olika livssituationer. Vi reflekterar över teman som ansvar, känslor, skuld, relationer och integritet. Frågor som berör oss alla, men som ofta är extra svåra för vuxensyskon.

Programmet vänder sig till dig som är vuxensyskon, men också till dig som är intresserad av det här särskilda anhörigskapet och till dig som vill erbjuda stöd till vuxensyskon.

Programmet Vuxensyskon i fokus har tagits fram i samverkan med Bräcke diakoni och utgår från samtalsmaterialet Fokus på mig Vuxensyskon

Nka:s webbutbildningar och program är tillgängliga för alla som är intresserade och är helt kostnadsfria.

Registrera dig i Nka:s utbildningsportal

Klicka här för att komma till Nka:s utbildningsportal där du kan registrera dig och starta webbutbildningen.

När du registrerat dig i utbildningsportalen får du ett e-post meddelande med ditt användarnamn och lösenord.

Lycka till!

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.
Foto på Paul Svensson
Paul Svensson

Koordinator/kommunikatör/webbredaktör/filmproducent

Paul Svensson har en lång erfarenhet inom anhörigområdet och då framförallt inom området eHälsa med inriktning mot äldre och deras anhöriga samt handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal. Paul har medverkat i flera forskningsprojekt, bl.a. i forskningsprojektetet Vinnvård- att omsätta forskning till praktik med inriktning mot lärande och empowerment, design av teknisk plattform som stöd för blandade lärande nätverk och skapandet av en modell för kunskapsutbyte och kunskapstransformation. I Nka arbetar Paul som koordinator med ansvarsområden inom webbutveckling, blandade lärande nätverk samt utbildning och handledning.

Senast uppdaterad 2021-09-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson