Hjälp oss att utveckla innehållet

Hjälp oss att utveckla innehållet i den digitala kunskapsguiden för anhöriga till personer med psykisk ohälsa genom att besvara en enkät.

 

Länk till till enkäten

Senast uppdaterad 2023-05-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson