Personer med lipödem och anhöriga har listat angelägna forskningsområden

En kvinna och en man går en promenad.

Genrefoto: Pexels

Nyligen publicerade SBU rapporten: ”Prioritering av forskningsfrågor gällande diagnostik, behandling och bemötande av personer med lipödem”.
Där har personer med lipödem, deras anhöriga och vårdpersonal listat de tio viktigaste forskningsområdena vad gäller lipödem.

Högst upp på listan ligger frågan om vilka diagnostiska kriterier som behövs för en diagnos, samt frågor om effekten av olika behandlingar, som exempelvis lymfdränage, bindvävsmassage, fettsugning, hormonella behandlingar och kompressionsbehandlingar.

Många personer med lipödem lever med långvarig smärta på grund av fettsamlingar på ben, höfter och stuss. Det kan även ta tid innan personerna i fråga får en korrekt diagnos. Det är inte ovanligt att symptomen på lipödem redan debuterar i tonåren. Idag saknas konsensus vad gäller såväl diagnostiska kriterier som behandling av lipödem.

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad 2023-04-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson