Idéburna organisationer

Anhörigas riksförbund. Anhörigas riksförbund.
CAN-Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning CAN-Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Demensförbundet Demensförbundet
Ersta Vändpunkten Ersta Vändpunkten
FAS-föreningen FAS-föreningen

Stödgruppsledarnas Förening

Stödgruppsledarnas Förening
Föreningen Maskrosbarn Föreningen Maskrosbarn
Hela Människan Hela Människan
JUNIS JUNIS
NSPH- Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH- Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Randiga Huset Randiga Huset
SEBRA - SE Barnets Rätt som Anhörig SEBRA - SE Barnets Rätt som Anhörig
SPES Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd SPES
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Trygga Barnen

Stiftelsen Trygga Barnen

Strokeförbundet

Strokeförbundet

Ung Cancer

Ung Cancer

Ungdomens Nykterhetsförbund UNF

Ungdomens Nykterhetsförbund UNF

För mer information och kontakt

Foto på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad 2023-04-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson