Nätverket för anhörigkonsulenter – barn som anhöriga

Bild på personer som sitter i gruppsamtal

Barn är anhöriga i familjer där någon har drabbats av sjukdom, psykisk ohälsa, hastigt har avlidet eller om det förekommer missbruk. Anhörigkonsulenter / samordnare arbetar för att uppmärksamma och utveckla arbetet kring barn som anhöriga. Som stöd i detta utvecklingsarbete finns Nätverket för anhörigkonsulenter – barn som anhöriga.

Nätverket skapar förutsättningar för samverkan och utbyte, samt lärande och utveckling kring området. Det övergripande syftet är att stärka stödet till barn som anhöriga.

Nätverket har nationella nätverksträffar som Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) anordnar tillsammans med deltagarna i nätverket. Mötena syftar till att ge inspiration, information, möjlighet till dialog och att utveckla kontaktnät. Vid mötena delges också ny och relevant utveckling och forskning inom området. Nätverket bildades 2018 och träffas cirka en gång per år.

Är du anhörigkonsulent/samordnare/strateg och vill utveckla området barn som anhöriga? Då är nätverket anhörigkonsuleter – barn som anhöriga något för dig!

Exempel på vad du skulle kunna göra är att kartlägga vilka insatser som finns till barn som anhöriga i din kommun/område, informera andra professioner, vara spindeln i nätet eller kanske utföra/utveckla kunskap om att ge barn information och stöd.

Regeringen har sedan 2011 avsatt medel för att sätta fokus på att barn har rätt till information och stöd för sin egen del när föräldrar har psykisk ohälsa, missbrukar beroendeframkallande medel, har svår fysisk sjukdom eller avlider. Nationellt kompetenscentrum anhöriga har i uppdrag av Socialstyrelsen, att leda, och stödja arbetet med att utveckla metoder som avser att ge stöd till barn och att ta fram kunskapsöversikter inom området. En del av detta innebär att leda och kordinera Nätverket för anhörigkonsulenter – barn som anhöriga.

För mer information, kontakta:

Foto på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.