Om arbetsgruppen och övriga aktörer

Det övergripande målet med denna satsning är att inom ambulans- och akutsjukvård i Sverige kunna erbjuda barn ett ändamålsenligt stöd vid förälders sjukdom/död.

Ett delmål är att erbjuda berörda medarbetare metoder för att med välfungerande rutiner möta ett barn och familj i denna situation på ett tryggt och kompetent sätt.

Att forskningsresultat och goda erfarenheter av utvecklingsarbete får spridning i praktisk verksamhet är både nödvändigt och självklart men inte sällan ganska svårt att få till. En förhoppning är att denna plats ska göras känd, använd och utvecklas i takt med ny kunskap och erfarenhet som tillkommer om barn som anhöriga inom ambulans- och akutsjukvården.

Följande personer har ingått i den nationella arbetsgruppen

Monica Andersson, Thorax IVA SU monica.m.andersson@vgregion.se
Magnus Bjärbo, Ambulansverksamheten, region Halland magnus.bjarbo@regionhalland.se
Johan Björklund, Räddningstjänsten Dala Mitt johan.bjorklund@dalamitt.se
Miriam Carlsson, Vårdcentralen Öxnehaga Jönköping miriam.carlsson@rjl.se
Linda Frank, Nka linda.frank@anhoriga.se
Carin Franzén, Socialstyrelsen carin.franzen@socialstyrelsen.se
Susanne Knutsson, Hälsohögskolan Jönköping Susanne.Knutsson@ju.se
Maria Lagerqwist, IVA Höglandssjukhuset maria.lagerqwist@rjl.se
Peter Nordin, Ambulansverksamheten Filipstad peter.nordin@liv.se
Lenita Petersson, Ambulansverksamheten Höglandet lenita.petersson@rjl.se
Ann Simonsson, Akutmottagningen Höglandssjukhuset ann.simonsson@rjl.se
Lena Sjöholm, Stockholms Prehospitala Centrum/FoUU Södersjukhuset lena.sjoholm@sodersjukhuset.se
Petra Svedberg, Akutmottagningen, Karlstad petra.svedberg@liv.se
Lars Widén, Barntraumateamet Norrköping lars.widen@regionostergotland.se

De har genom sitt engagemang, kompetens och erfarenhet skapat ett unikt material till stöd för viktiga verksamheter. Under arbetets gång har dessutom nya samverkansgrupper uppstått för implementering i de egna regionerna och länen med ett stort antal aktörer involverade från samhällets olika delar.

Genom de seminarier i ett 10-tal regioner/landsting som genomförs under våren 2016 kommer resultatet av gruppens arbete att få en nationell spridning.

I spridningsarbetet är denna webbsida den långsiktiga satsningen för information om pågående och framtida insatser för barn som anhöriga vid svåra händelser.

Senast uppdaterad 2021-01-18 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson