Om arbetsgruppen och övriga aktörer

Det övergripande målet med denna satsning är att inom ambulans- och akutsjukvård i Sverige kunna erbjuda barn ett ändamålsenligt stöd vid förälders sjukdom/död.

Ett delmål är att erbjuda berörda medarbetare metoder för att med välfungerande rutiner möta ett barn och familj i denna situation på ett tryggt och kompetent sätt.

Att forskningsresultat och goda erfarenheter av utvecklingsarbete får spridning i praktisk verksamhet är både nödvändigt och självklart men inte sällan ganska svårt att få till. En förhoppning är att denna plats ska göras känd, använd och utvecklas i takt med ny kunskap och erfarenhet som tillkommer om barn som anhöriga inom ambulans- och akutsjukvården.

Följande personer har ingått i den nationella arbetsgruppen

Monica Andersson, Thorax IVA SU 
Magnus Bjärbo, Ambulansverksamheten, region Halland
Johan Björklund, Räddningstjänsten Dala Mitt
Miriam Carlsson, Vårdcentralen Öxnehaga Jönköping
Linda Frank, Nka
Carin Franzén, Socialstyrelse
Susanne Knutsson, Hälsohögskolan Jönköping
Maria Lagerqwist, IVA Höglandssjukhuset
Peter Nordin, Ambulansverksamheten Filipstad
Lenita Petersson, Ambulansverksamheten Höglandet
Ann Simonsson, Akutmottagningen Höglandssjukhuset
Lena Sjöholm, Stockholms Prehospitala Centrum/FoUU Södersjukhuset
Petra Svedberg, Akutmottagningen, Karlstad
Lars Widén, Barntraumateamet Norrköping

De har genom sitt engagemang, kompetens och erfarenhet skapat ett unikt material till stöd för viktiga verksamheter. Under arbetets gång har dessutom nya samverkansgrupper uppstått för implementering i de egna regionerna och länen med ett stort antal aktörer involverade från samhällets olika delar.

Genom de seminarier i ett 10-tal regioner/landsting som genomförs under våren 2016 kommer resultatet av gruppens arbete att få en nationell spridning.

I spridningsarbetet är denna webbsida den långsiktiga satsningen för information om pågående och framtida insatser för barn som anhöriga vid svåra händelser.

Senast uppdaterad 2022-07-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson