Hur kan små barn och föräldrar som upplevt svåra påfrestningar som exempelvis förlust, krig och flykt stödjas och stärkas?

Kunskaperna om hur små barn påverkas av svår stress och potentiellt traumatiserande händelser visar att konsekvenser kan uppstå både på kort och lång sikt. En stödjande omsorgsmiljö och specialiserade behandling vid behov kan bidra till läkning och positiv utveckling.

Här presenteras kunskapsområdet små barn, stress och trauma, principer för effektiva behandlingsinsatser för barn i ålder 0-6 år, samt preliminära resultat från en svensk studie av effekterna av Child-Parent Psychotherapy (CPP), som är en traumafokuserad, dyadisk behandlingsmetod för små barn. Anna Norlén, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut, Verksamhetschef och Rektor vid Ericastiftelsen, doktorand Karlstad universitet.

Senast uppdaterad 2022-09-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson