Vem är anhörig? Vem är närstående?

Med anhöriga avses personer som vårdar, hjälper eller stödjer en äldre, sjuk eller funktionsvarierad person som benämns den närstående.

 

Senast uppdaterad 2024-04-25 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson