Barn som anhöriga i migrationskontext

Barn som anhöriga i migrationskontext – webbutbildning till baspersonal om hur man kan stödja barn och familj med migrationserfarenhet till återhämtning och nyorientering. Edlund Ann-Sofie & Assel Karima. Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting, Sverige

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-24 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS