Delaktighet, livskvalitet och mål med andningsvård

Eva Lindsjö Lindell, leg. sjukgymnast och Mona Pihl, leg. sjuksköterska, berättar om delaktighet, livskvalitet och mål med andningsvård.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Faktagranskning

Filmerna är inspelade 2014 och är reviderade och faktagranskade 2019.

Senast uppdaterad 2022-02-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson