Politisk satsning på barnhälsovård förbättrar för de små barnen

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Staten och SKL kom 2017 överens om att satsa pengar på att utveckla barnhälsovården. Erfarenheter från det första året. Ulrika Vestin, Sveriges Kommuner och Landsting.

Senast uppdaterad 2021-04-27 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS