Riksdagen säger ja till proposition om balans mellan arbete och privatliv

Riksdagen har nu röstat ja till regeringens proposition om att genomföra EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Direktivets syfte är att underlätta för arbetstagare som är föräldrar eller anhörigvårdare att förena arbete och familjeliv, står det på Regeringskansliets webbplats.

De nya bestämmelserna innebär bland annat att arbetstagare som begär flexibla arbetsformer av omsorgsskäl omfattas av vissa skyddsbestämmelser. Arbetstagare ska bland annat skyddas mot uppsägning eller annan missgynnande behandling. 

Följande nya lagändringar gäller från och med den 2 augusti 2022:

• Ett skydd mot repressalier för de arbetstagare som begär flexibla arbetsformer eller utövar sina rättigheter enligt direktivet.

• Arbetstagare som begär flexibla arbetsformer ska omfattas av förbud mot missgynnande behandling.

• 90 dagar med föräldrapenning på grundnivå ska reserveras och inte kunna avstås till den andra föräldern på samma sätt som vid föräldrapenning på sjukpenningnivå.

• Diskrimineringsombudsmannen ska få en utökad rätt att föra talan för enskilda arbetstagare i tvister om missgynnande behandling.

Läs propositionen ”Genomförande av balansdirektivet”

Senast uppdaterad 2022-06-27 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson