Samverkan kring familjer med psykisk ohälsa

Den 2 oktober 2019 anordnade Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Nka och SKL en konferens i Stockholm för att inspirera till ökad samverkan mellan barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatrin kring psykisk ohälsa i familjen.

Cirka 500 deltagare från hela landet samlades under dagen för att ta del av de olika föreläsningarna och panelsamtalen. Några av föreläsarna var Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka, Ulf Axberg, professor i familjeterapi og systemisk praksis VID vitenskapelige høgskole i Oslo, Gisela Priebe, psykolog och docent vid Lunds universitet, samt Bente Weimand førstemanuensis vid Oslo Metropolitan Universtity.

Vill du veta mer om konferensen kan du läsa vårt reportage från dagen och se de inspelade föreläsningarna i efterhand.

Senast uppdaterad 2021-10-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson