Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Äldre kvinna på en parkbänk

Forskare, personal i vård och omsorg och anhöriga är alla överens om att det finns problem med anhörigstödet. Stödet är inte så bra som man önskar och passar inte heller alla. Regeringens senaste program för anhörigstöd säger att man måste hitta former för stödet som passar olika personers behov och att det också ska finnas under längre tid.

Andra problem är att ingen vet hur många anhörigvårdare det finns i en kommun. Ingen vet vilken sorts stöd de får, hur stödet fungerar och om stödet når fram till anhörigvårdarna.

Sedan år 2004 finns COAT, Carers Outcome Agreement Tool. COAT är en modell för planering och ett instrument som bygger på ett partnerskap mellan omsorgsgivare och anhöriga. Man tar reda på vilka behov som finns hos anhörigvårdarna, man planerar för det och undersöker hur det har fungerat. En första version av instrumentet publicerades 2005 på Äldre Väst Sjuhärads webbsida och hittills har en femtedel av Sveriges kommuner laddat ner instrumentet.

Den nya lagändringen, kapitel 5 §10, i Socialtjänstlagen innebär att anhöriga har rätt att få sina behov bedömda. Kommunerna måste ta reda på hur mycket anhörigvårdarna arbetar och även undersöka det verkliga behovet av stöd, vilket kommer att innebära att vi kommer få veta exakt vilket sorts stöd som behövs och hur man kan göra stödet bättre.

Senast uppdaterad 2020-11-16 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson