Tillgänglig konst med hjälp av kroppens alla sinnen

Eva von Hofsten föreläser på scen, samt en porträttbild på Eva.

"Vi behöver arbeta med olika metoder för att det ska kunna bli en fin kulturupplevelse för alla" sa Eva Von Hofsten under sin föreläsning. Foton: Agneta Berghamre Heins

Under konferensen Livets möjligheter höll Eva Von Hofsten, projektledare för Scen:se, ett föredrag om deras arbete med att skapa scenkonst tillgänglig för barn och unga med omfattande funktionsnedsättningar och/eller autism.

– Genom att använda kroppens alla sinnen gör vi konsten mer tillgänglig, även för personer med svåra funktionsnedsättningar, sa hon och förklarade att metoderna de använder är sensoriska, upplevelsebaserade och interaktiva.

– Alla barn och unga, oavsett funktionalitet eller behov, ska få möjlighet att uppleva konst och kultur. Vi vänder oss till en grupp som sällan får del av kultur, sa Eva Von Hofsten och berättade om konstprojektet ”Sinnerligt” och scenkonstförställningarna ”Stranden” och ”Shakespeares hjärtslag”. Där har såväl textilkonstnärer, bildkonstnärer, som konstnärer som använder sig av ögonrörelse för att skapa konst, varit involverade i projekten.

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad 2023-01-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson