Biskops Arnö

Som en del av projektet "Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem" har den norska organisationen Voksne for Barn, tillsammans med andra organisationer i Norden, genomfört en samling med ungdomar som har erfarenhet av fosterhemsvård. Syftet var att få fram deras synpunkter om hur samhällets stöd kan förbättras när ungdomar ska flytta ut till ett självständigt liv. Att vi har med denna film under "barn som anhöriga" är för att familjehemsplacerade barn ofta även inryms inom "barn som anhöriga". Genom att sen filmen ur ett "barn som anhöriga"-perspektiv kan vi som möter dessa barn lära och förstå, hur och med vad, de önskar att vuxenvärlden ska möta upp deras behov.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Josefine Göransson