Region Gotland

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Riktlinjer, checklista, hemsida med information.

Finns det dokumentation i journalen?
Ja sökord.

Finns det barnombud?
Endast inom psykiatri.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ja, länkat till webbutbildningar. Samlingssida för Barn som far illa, Barn som anhöriga, Barns delaktighet.

Särskilda satsningar:
Utbildningsinsatser inom Beardslee samt Föra barn på tal.

Kontaktuppgifter:
Kajsa Lingström
Telefon: 0498268042
E-post: 
kajsa.lingstrom@gotland.se

Senast uppdaterad 2021-01-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson