Region Gotland

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Riktlinjer, checklista, hemsida med information.

Finns det dokumentation i journalen?
Ja sökord.

Finns det barnombud?
Endast inom psykiatri.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ja, länkat till webbutbildningar. Samlingssida för Barn som far illa, Barn som anhöriga, Barns delaktighet http://insidan.gotland.se/61076

Finns det material/information till personal?
http://insidan.gotland.se/61076

Finns det material/information till föräldrar?
http://insidan.gotland.se/61076

Finns det material/information till barn och unga?
http://insidan.gotland.se/61076

Särskilda satsningar
Utbildningsinsatser inom Beardslee samt Föra barn på tal.

Kontaktuppgifter:
Kajsa Lingström
Telefon: 0498268042
E-post:
kajsa.lingstrom@gotland.se
Webbinformation:
http://insidan.gotland.se/61076

Senast uppdaterad 2018-02-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson