Apps for carers

Bild på en kvinna som håller en Iphone

Appar och webbplatser som underlättar vardagen för informella vårdgivare. Det var syftet med Erasmusprojektet Apps for Carers (A4C) som samordnades av Linnéuniversitetet.

Inom EU står informella omsorgsgivare för 80 procent av vården till familjemedlemmar, vänner eller grannar. Att ta hand om en närstående kan vara krävande och leda till negativa konsekvenser som till exempel fysisk och psykisk utmattning och social isolering. Apps for Carers (A4C) var ett projekt som syftade till att underlätta situationen för informella omsorgsgivare med hjälp av mobila lösningar som appar och webbplatser.

Projektet genomfördes i samarbete mellan Sverige (Linnéuniversitetet, projektledare), Italien, Grekland, Portugal och Cypern. Det startade 2017 och pågick under två år med en samfinansiering av Europeiska kommissionen inom ramen för Erasmus + (referensnummer 2016-1-SE01-KA204-022067).

Projektet resulterade i:

  • en mobil app (A4C) som innehåller en samling av utvalda appar och webbplatser som fungerar som ett grundläggande stöd för informella omsorgsgivare i varje deltagande land, samt information och handledning om deras användning.
  • en handbok för praktiker inom vård och omsorg och information och kommunikationstekniksamordnare/utbildare (se Trainers Manual)
  • en uppsättning av utbildningsmetoder och verktyg för att förbättra den digitala kompetensen och användningen av mobila lösningar för informella omsorgsgivare.

Material från projektet

apps4carers Trainers Manual (engelska)

Allt material finns att ladda ner från EU:s hemsida

Senast uppdaterad 2022-04-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson