Samtal mellan anhöriga och läkare om livets slutskede – erfarenheter och rekommendationer

Rurik Löfmark, pensionerad hjärtöverläkare och docent i medicinsk etik redogör för erfarenhet och forskning gällande samtal mellan anhöriga och läkare om livets slutskede på mötesdagen i Gävle.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

 

Senast uppdaterad 2013-12-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson