Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har i samarbete med Socialstyrelsen genomfört projektet Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning för att ge intresserade kommuner möjlighet att utveckla och praktiskt tillämpa funktionen som koordinator. Projektet pågick i tre år och är nu avslutat.

Projektets erfarenheter har samlats och utmynnat i en plats på Nka:s webbsida där du hittar information till kommuner som erbjuder koordinatorstöd, för de som vill starta upp eller bara är intresserade av att veta mer.

Klicka här för att komma till sidan

Bakgrund

Projektet Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning har sin bakgrund i det kunskapsstöd som Socialstyrelsen presenterade i oktober 2017 på uppdrag av Socialdepartementet; Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

I kunskapsstödet presenteras en modell kring viktiga områden för förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning.

De tre olika samordningsfunktioner som identifierats som centrala har olika inriktning och de antas efterfrågas av olika många personer:

  1.  Samordnad informationstjänst. Tillgång på lättillgänglig information om det stöd som finns utifrån lokala förhållanden.
  2.  Gemensam planeringsprocess. Stärkta förutsättningar och arbetssätt för gemensamma planeringsprocesser för barn i komplicerade situationer.
  3. Praktiskt stöd av koordinator. Konkret stöd till föräldrar av en koordinator.

Senast uppdaterad 2022-05-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson