Länkar

Länkar på en brygga

Foto: Smålandsbilder

På denna sida har vi samlat informationslänkar till olika hemsidor och organisationer som är kopplade till innehållet i den digitala kunskapsguiden och till området psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se)

Guide om äldre vuxna och psykisk (o)hälsa (anhoriga.se)

Svenska OCD-förbundet – Stöttar Utbildar Påverkar om tvångssyndrom (ocdforbundet.se)

Välkommen - Schizofreniförbundet (schizofreniforbundet.se)

Anhörigas Riksförbund (anhorigasriksforbund.se)

Riksförbundet Balans, en ideell patient- och anhörigorganisation (balansriks.se)

Riksföreningen mot ätstörningar Frisk & fri

En närståendes handbok (pdf)

Ätstörning.se

Start - Autism och Aspergerförbundet

Hem - Riksförbundet Attention

Mind

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH: Välkommen!

NSPH | Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Du kan göra skillnad! - Hjärnkoll (hjarnkoll.se)

Hem - Föreningen SHEDO

Suicide Zero - för ett samhälle utan självmord

SPES historia | Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd

Filmade föreläsningar - Psykiatri Skåne (skane.se)

Bup – för dig under 18 år - Psykiatri Skåne (skane.se)

Tips och råd till närstående – Bup - Psykiatri Skåne (skane.se)

Barn som anhöriga

Den här digitala kunskapsguiden har inte barn som primärt fokus. Men det är väldigt viktigt att uppmärksamma barn som anhöriga och barn med psykisk ohälsa, så gå gärna in på Barn som anhöriga (länk till vår Nka sida) för att läsa mer eller se länkar nedan till viktiga organisationer) 

Barn som anhöriga | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se)

När barn mår psykiskt dåligt - 1177

Bris - Barnens Rätt i Samhället

kuling.nu - Välkommen hit!

Trygga Barnen

Maskrosbarn – för barns rätt till en trygg uppväxt

Senast uppdaterad 2023-04-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson