Ögonstyrda samtalsapparater

Många barn och ungdomar utan funktionellt tal kan lära sig att använda ögonstyrning för att styra en samtalsapparat, trots omfattande motorisk funktionsnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. En samtalsapparat kan bidra till att personen utan funktionellt tal får en röst, en möjlighet att ställa frågor, berätta, skämta, klaga etc. Den kan underlätta delaktighet i både när- och fjärrkommunikation och den kan bidra till ökad självständighet.

Logoped och PhD Helena Tegler, från Uppsala universitet, berättar i detta webbinarium om hur hon i sina studier undersökt hur lärare, assistenter, logopeder och arbetsterapeuter kan möjliggöra kommunikation med stöd av en ögonstyrd samtalsapparat i särskolan. Erfarenheter som är angelägna även för anhöriga att ta del av.

Se det inspelade webbinariet:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

För mer information och kontakt

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2021-03-10 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson