Stöd till barn som anhöriga

Sven Ohlman, avdelningschef på Socialstyrelsen och Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nationellt kompetenscentrum inleder seminariet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-24 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS