Inledning

Elaine Johansson, ordförande i Funktionsrätt Västra Götaland och FUB (föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) Västra Götaland, moderator Carina Hvalstedt från riksförbundet Huntingtons sjukdom och Maria Ahlqvist från Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga).

Senast uppdaterad 2023-05-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson