Att skapa förutsättningar – ett chefs- och ledarskapsperspektiv

Rita Alp, Barn- och ungdomspsykiatrin Norrköping.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-01-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson