Att skapa förutsättningar. Ett chefs- och ledarskapsperspektiv

Rita Alp Barn- och ungdomspsykiatrin Norrköping

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-01-18 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS