Barn med överlappande diagnoser

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha flera olika diagnoser. Det konstaterar författaren och barnneurologen Tony Attwodd i handboken "Barn med överlappande diagnoser ". Boken riktar sig till föräldrar och andra anhöriga, liksom till lärare, specialpedagoger och psykologer.

I boken beskrivs de vanligaste diagnoserna och det mest centrala man bör känna till om orsaker, symtom och behandling. Författaren delar också med sig av strategier och praktiska tips för att kunna hjälpa barn både hemma och i skolan. Boken innehåller även ett kapitel om medicinering.

Mer information

Boken är utgiven av förlaget Natur & Kultur.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS