Syskon är också anhöriga

Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom är ett särskilt syskonskap med speciella förutsättningar och konsekvenser.

Webbinarium: 
Anhörigskap i perspektiv – nationella minoriteter och urfolk

WebbinariumFör många äldre personer tillhörande någon av de nationella minoritetsgrupperna finns erfarenheter av att majoritetssamhället inte tillåtit minoritetsspråk och att man upplevt förföljelse och diskriminering. I både den judiska och romska gruppen finns också överlevande från koncentrationsläger. Det är erfarenheter som påverkar livet ut och inte minst för anhöriga när den närstående har behov av stöd, vård och omsorg.

Måndagen den 25 januari, kl. 14.00-15.30

Läs mer

Webbutbildningar

Nka:s webbutbildningar

Nka:s webbutbildningar

FAKTA OM ANHÖRIGA:

Fakta om anhöriga

Nka har samlat fakta om anhöriga som beskriver vilka de är, vad de gör, hur livet påverkas och vilket stöd de vill ha. Klicka här för att läsa mer.

FAKTA OM BARN SOM ANHÖRIGA

Fakta om barn som anhöriga

Nka och Socialstyrelsen har samlat fakta om barn som anhöriga som växer upp i familjer med missbruk, fysiska och psykiska sjukdomar eller dödsfall. Klicka här för att läsa mer.

Kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning

Utsida kunskapsöversiktNka presenterar en ny serie av kunskapsöversikter om anhöriga och funktionsnedsättning. Första delen heter Människor med funktionshinder i samhället. Nu ligger del nio ute som är en sammanfattning av de tidigare översikterna.
Läs mer om kunskapsöversikterna

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Vad gäller för min pappa om han har fullmakt över sin hustrus konto?

Vad gäller för min pappa om han har fullmakt över sin hustrus konto? Hon har fåttt grav demens och bor på kortidshem.

Läs svaret