Lärande nätverk för studiecirkelledare

Välkommen till handledning i lärande nätverk för studiecirkeln När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden.

Mål

Studiecirkeln vänder sig till föräldrar som har vuxna söner eller döttrar med funktionsnedsättning. Studiecirkeln är ett konkret verktyg att stödja föräldrarna i sin förberedelse inför framtiden. Målet med det lärande nätverket för studiecirkelledare är att ge handledning, lära av varandra, utbyta kunskaper och erfarenheter under tiden studiecirkeln pågår.

Hur fungerar det?

Lärande nätverket för studiecirkeln träffas via webben vid tre tillfällen tillsammans med praktiker/möjliggörare från Nka och representant från Bräcke diakoni som varit med och tagit fram studiecirkelmaterialet. Tanken är att träffarna ligger före, under och efter studiecirkeln.

Senast uppdaterad 2021-09-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson