Musikterapi

Musikterapi i praktik och forskning

Märith Bergström-Isacsson, Musikterapeut RMT-SAM, PhD. Musikterapeut och forskare vid Rett Center i Östersund.Hur påverkar musikaliska stimuli kontrollen av det autonoma nervsystemet? Stämmer de reaktioner vi ser med det man registrerar på insidan?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-02 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS