Svåra påfrestningar och traumans påverkan på späda barn

I detta webbinarium pratar Anna Norlén, leg psykolog, leg psykoterapeut och doktorand, om hur små barns utveckling påverkas av svåra pefrestningar och trauma. Även grundprinciper för insatser inom området belyses. 

Se det inspelade webbinariet:

Ladda ner presentation

Senast uppdaterad 2021-03-20 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson