Riksdagspartiernas svar på Anhörigas Riksförbunds och FUB:s frågor

Anhörigas Riksförbund tog tidigare i år fram sex anhörigfrågor och skickade dessa till samtliga åtta riksdagspartier. Även Riksförbundet FUB skickade i våras en enkät till riksdagspartierna med frågor som berör personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. Nu har de båda fått svar på sina frågor.

Frågorna som Anhörigas Riksförbund ställde handlar bland annat om ifall partierna stödjer den nationella anhörigstrategin som regeringen tog beslut om i våras, hur partierna vill underlätta möjligheten för anhöriga att kombinera sitt omsorgsgivande med arbete, samt om hur man säkerställer att barn som anhöriga får det stöd som de behöver.

Samtliga frågor och svar kan du ta del av på www.anhorigasriksforbund.se

Frågorna i Riksförbundet FUB:s enkät handlar bland annat om hur partierna ställer sig till ett nationellt kompetenscentrum om IF och autism, om de vill genomföra ett statligt finansierat kompetenslyft inom LSS och hur partierna kommer säkra att unga personer med IF får en likvärdig tillgång till studier efter gymnasiesärskolan samt hur de ska förbättra möjligheterna för unga personer med IF att komma in på arbetsmarknaden.

Samtliga frågor och svar kan du ta del av i detta dokument

Senast uppdaterad 2022-06-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson