ADHD och äldre

Äldre dam som cyklar på en grusväg

Foto: Symbolbilder

Här har vi samlat länkar och information inom området ADHD och äldre.

Äldrelyftet är ett projekt med målet att öka de egna möjligheterna till en god hälsa, delaktighet och inflytande i samhället för äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Genom projektet vill vi bidra till att motverka diskriminering och utveckla verktyg som fungerar utifrån ett äldreperspektiv. Projektet ska genomföras i nära samarbete med de aktuella målgrupperna och samarbetspartners som möter dem i föreningsliv, socialtjänst eller i vården.
Läs mer om projektet

I boken Livsberättelser om adhd och autism berättar tretton personer hur det är att få en NPF-diagnos på äldre dar. Deras berättelser följs upp av experterna: Lotta Borg Skoglund, Susanne
Rolfner Suvanto, Taina Lehtonen och Magnus Werner.
Läs ett smakprov här

Evas dagbok
Sent i livet går Eva igenom en NPF-utredning. För att dokumentera hennes upplevelser av den här tiden började hon skriva dagbok. Äldrelyftet har fått ta del av Evas dagbok och fått tillåtelse att publicera den som ett bonusmaterial kopplat till boken: "Livsberättelser om adhd och autism”.
Läs Evas dagbok

Filmer:

Mamman, sonen och deras adhd
I denna film delar mamman och sonen öppenhjärtig med sig av hur deras odiagnosticerade adhd ställde till det i livet och i deras relation. När båda senare i livet fick sina adhd-diagnoser fick de båda svar på många frågor och fick en fördjupad självinsikt.
Se filmen via Attentions youtube-kanal

Mark fick sin adhd-diagnos sent i livet
I den här filmen får vi möta Mark. Han fick sin adhd diagnos i 50-årsåldern. Det gav honom många svar på varför livet blivit som det blivit.
Se filmen via Attentions youtube-kanal

Adhd-diagnosen gjorde så att Micke fick ökad förståelse för sitt eget beteende
En film med Micke som fick ökad självinsikt när han fick sin adhd-diagnos
Se filmen via Attentions youtube-kanal

Äntligen förstod jag varför jag måste jobba dubbelt så mycket som alla andra
En intervju med Janice som fick sin adhd-diagnos sent livet.
Se filmen via Attentions youtube-kanal

Äldrelyftets ambassadör samtalar med psykiatrikern Olle Hollertz
Ett samtal mellan Äldrelyftets Kajsa Edman och psykiatrikern Olle Hollertz om att åldras med NPF och upptäcka sin diagnos sent i livet.
Se filmen via Attentions youtube-kanal

Forskaren Lisa Thorell om äldre med NPF
I den här filmen intervjuas Lisa Thorell om det stora mörkertalet när det gäller äldre med NPF och svarar på frågor från äldre.
Se filmen via Attentions youtube-kanal

NPF och äldre – Äldrelyftet
Diskussion om Äldrelyftet och hur det kan vara att få diagnos sent i livet.
Se på Livet med NPF

Poddar:

Funka olika: Åldras 2. Äldre med adhd och autism

Kafferast i kunskapsfabriken: Ella och Kajsa om att upptäcka att man levt med adhd

Webbinarium:

Nka: Äldre närstående och anhöriga med NPF

Senast uppdaterad 2022-09-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson