Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan arbetar med att öka kunskapen inom området sällsynta diagnoser.

CSD samarbetar med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras anhöriga.

Sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper.

Kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Läs mer på www.csdsamverkan.se

Senast uppdaterad 2023-05-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson