Navigeringskurs om kognitiv sjukdom/demenssjukdom

Navigeringskursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med kognitiv sjukdom/ demenssjukdom.

Catherine Berglund, anhörigkonsulent och Silviasjuksköterska ger en introduktion till navigeringskursen

Navigeringskursen är framtagen av Nka och anhörigkonsulenter med Svenskt Demenscentrum som samarbetspartner. 

Kognitiva sjukdomar

Bild på prästkrage

I den här modulen kan du ta del av föreläsningar om olika kognitiva sjukdomar såsom Alzheimer, vaskulär demens, pannlobsdemens och Lewy body demens.

Klicka här för att ta del av föreläsningarna om kognitiva sjukdomar

Bemötande och strategier

Rapsfält och en väg vid en skog

I modulen bemötande och strategier i vardagen kan du bland annat lära dig mer om hur ett gott bemötande underlättar kommunikationen med en person som har kognitiv sjukdom och hur man kan hantera utåtagerande beteende. Modulen innehåller också föreläsningar om strategier, kognitiva hjälpmedel, liksom en föreläsning om närhet och sexualitet.  

Klicka här för att ta del av föreläsningarna om bemötande och strategier

Anhöriga berättar

Ensam vallmo i ett sädesfält

I modulen anhöriga berättar får du ta del av anhörigas berättelse om att leva tillsammans med en närstående som har en demenssjukdom.

Klicka här för att ta del av föreläsningarna om anhöriga berättar

Samhällets stöd

Skogsväg en tidig morgon

I modulen samhällets stöd finns information om hur man ansöker om bistånd, vilka kognitiva hjälpmedel som finns och information om vad en framtidsfullmakt innebär.

Klicka här för att ta del av föreläsningarna om samhällets stöd

Senast uppdaterad 2021-03-25 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson