Svart bälte i föräldraskap

"Svart bälte i föräldraskap - att lösa vardagen i npf-familjer" är författad av Lotta Borg Skoglund, allmänläkare och överläkare i psykiatri, och Martina Nelson, legitimerad psykolog med inriktning mot neuropsykologi.

Genom boken vill författarna visa på strategier för att få familjelivet att fungera, vilket kan vara extra utmanande i familjer där någon har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Den bygger på upplevelser och erfarenheter från föräldrar, och kompletteras med sakkunskap, aktuell forskning och evidensbaserade rekommendationer.

Boken vänder sig inte bara till föräldrar till barn med en NPF-diagnos, utan till alla som någon gång känt tvivel eller oro i sitt föräldraskap, skriver författarna.

Mer information

Boken är utgiven av förlaget Natur & Kultur.

Senast uppdaterad 2022-03-16 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson