Utökade hembesök till familjer med ökat behov av stöd, erfarenheter och betydelse.

Utökade hembesök prövas på flera håll i barnhälsovården i Sverige som ett sätt att ge ökat stöd vid behov. Vilken betydelse har de för föräldrar och barn och deras hälsa? Vad är fördelen med arbetssättet och vilka utmaningar finns? Kan utökade hembesök minska skillnader i hälsa? Under seminariet berättar ansvariga för uppföljningar av utökade hembesök i Stockholm, Göteborg om sitt arbete.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.
Stockholm: Lene Lindberg, Docent i psykologi, Universitetslektor i folkhälsa, legitimerad psykolog, Institutionen för global folkhälsa Karolinska Institutet. Madelene Barbosa, doktorand, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet. Göteborg: Åsa Nilses, utvecklingsledare, specialistpsykolog, Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Västra Götalands Regionen. Nina Åkeson, Processledare, Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor, Jämlik stad, Göteborgs stad

Senast uppdaterad 2021-04-23 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS