Samverkan

Samverkan sker med flera olika organisationer och myndigheter.

Dessa är bland annat:

  • Nationellt kompetenscentrum anhöriga
  • övriga utvecklingsregioner i det nationella utvecklingsarbetet Barn som anhöriga
  • kommuner
  • Göteborgs universitet
  • ideélla organisationer
  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Statens folkhälsoinstitut 
  • verksamheter inom Regionkansliet

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS