Reflektioner från internationell konferensdag om ”Kraften hos familjer”

The International Association for the Scientific Study of Intellectual and Development Disabilities, IASSIDD, är en internationell organisation för vetenskapliga studier om intellektuella funktionsnedsättningar. Nka har under flera år bevakat och följt organisationens arbete då det är av största vikt att forskning om och med personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras familjer uppmärksammas för att livsvillkoren för dem ska förbättras.

Under 2022 har IASSID en månatlig virtuell konferens med olika teman. Mars månads tema var inriktat på Nka:s särskilda målgrupp; personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och då om ”kraften hos familjerna”.

Under dagen deltog Mona Pihl och Maria Ahlqvist, möjliggörare och praktiker vid Nka. Maria Ahlqvist har skrivit en text med reflektioner från konferensen där hon berättar mer om några av de föreläsningar och presentationer som deltagarna fick ta del av. 

Här kan du läsa texten

Senast uppdaterad 2022-05-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson