Behov i vardagen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

"Behov i vardagen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: När världen blir obegriplig eller går för fort" av Hjördis Gustafsson, Kristina Nordqvist och Kristina Engwall.

Rapporten bygger på en enkätundersökning som riktade sig till personer med neuropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga. Studien bidrar till mer kunskap om anhörigas obetalda och informella arbete, skriver författarna i sammanfattningen.

Av rapporten framgår att behovet av hjälp med praktiska sysslor i hemmet och med att kontakta andra är stort bland personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Rapporten visar att de flesta i studien har någon som hjälper dem i vardagen, men få har boendestöd. En merpart, inklusive de som har boendestöd, får hjälp av sina föräldrar, troligen framför allt av mödrar. Även partners och andra anhöriga bidrar med mycket stöd.

Mer information

Rapporten är utgiven av FoU Södertörn 2012. Här går det att läsa hela rapporten (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2021-09-28 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson