Vad är psykisk ohälsa ur ett äldreperspektiv?

Susanne Rolfner Suvanto ger en kort introduktion till området äldre och psykisk ohälsa

Filmen finns på YouTube och är inspelad av Region Västerbotten

 

Seniorambassadör Elisabeth Arborelius om vikten av att hjälpa andra

Filmen finns på YouTube och är inspelad av Hjärnkoll,som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

För mer information och kontakt

Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.

Senast uppdaterad 2021-10-29 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson