Min närstående är i stort behov av hjälp i hemmet vart vänder jag mig?

Ansökan om hemtjänst görs hos kommunens socialtjänst som efter utredning fattar beslut om hemtjänst. Om man inte är nöjd med beslutet kan det överklagas till en förvaltningsdomstol. Kontakta biståndshandläggaren i den kommun där din närstående bor, du når hen via kommunens växel eller kommunens webbsida.

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson