Material

Här presenteras webbsidor, broschyrer och informationsmaterial om utvecklingsarbetet samt annat material som kan användas i mötet med barn som är anhöriga.

Råd till förskola och skola...

Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk (pdf, nytt fönster)

Råd till föräldrar

Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk (pdf, nytt fönster)

Min bok - När mamma, pappa eller närstående är sjuk

Min bok är tänkt att kunna användas när föräldrar, personal eller andra ska prata med barnet om mammas/pappas/syskonets sjukdom. Tyngdpunkten ligger då på hur barnet upplever situationen och hur de kan få hjälp att bearbeta tankar och intryck. Min bok passar för barn mellan cirka 4–10 år. Det finns tre olika varianter. En med bilder på strålbehandling, en där man får mat via dropp och en som är mer generell.
Läs "Min bok" (pdf, nytt fönster)
Läs "Min bok - polikliniskt strålning" (pdf, nytt fönster)

Läs "Min bok - polikliniskt dropp" (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS