Leva livet medan det pågår

Bild på ett hjärta med texten "Leva livet medan det pågår"

Foto: Anna Pella

För personer med flerfunktionsnedsättning är livet ofta skört och anhöriga tvingas förhålla sig till tankar om döden på ett mer påtagligt sätt än de flesta andra. Nka har i en skrift och i en webbinarieserie samlat berättelser från familjer och yrkesverksamma med olika erfarenheter.

Inspirationsmaterialet utgår från fem kapitel:

1. Hur pratar vi om döden?
2. Palliativ vård – hela livet
3. Livskvalitet – vem bedömer och hur?
4. Väntesorg – att förhålla sig till livets skörhet
5. Livets slut – och efteråt

Vi hoppas att detta ska vara ett stöd för anhöriga som lever med, eller som har förlorat, en person med flerfunktionsnedsättning i familjen eller i det nära nätverket. Vi tror också att materialet är viktigt för yrkesverksamma att ta del av för att öka förståelsen för familjer som lever i denna vardag och vi hoppas att det kan inspirera till samtal om hur vården och stödet till anhöriga kan utvecklas.

För mer information

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2022-05-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson