Övertro på digital hälsoservice drabbar även anhöriga

Arianna Poli.

Arianna Poli. Foto: Privat

Den 18 oktober 2021 disputerade Arianna Poli med avhandlingen ”A Divided Old Age through Research on Digital Technologies”. Diskussionen var givande och anhörigperspektivet lyftes vid ett flertal tillfällen. Bland annat föreslogs det att äldre som erbjuds att delta i forskningsstudier som involverar digital teknologi även ska erbjudas att ta med sig en anhörig som stöd.

– Det kändes som en viktig insikt som jag inte hade tänkt på tidigare. Man ser tydligt utifrån mina resultat att det finns ett samband mellan att tacka nej till att delta i den här typen av studier och att anse sig ha ett lågt digitalt kunnande. Om den här gruppen av äldre kunde ha med sig en anhörig kanske de inte skulle tacka nej i lika hög utsträckning, säger postdoktor Arianna Poli, knuten till såväl Avdelningen för åldrande och social förändring vid Linköpings universitet som The Irish Centre for Social Gerontology, National University of Ireland, Galway.

Polis avhandling visar att det finns risk för att positiva resultat från digitala hälsoinsatser riktade till äldre överskattas eftersom man inte har tagit hänsyn till att ett selektivt deltagande föreligger. Det vill säga att de positiva hälsoeffekterna enbart kan sägas gälla för de grupper av äldre som deltagit i studien och därmed inte kan generaliseras till andra grupper av äldre som av olika anledningar inte tillfrågats eller valt att inte delta i forskningen.

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad 2022-04-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson