Utveckling och stöd i samverkan och partnerskap med anhöriga

Om hur vi kan tillvarata anhörigas och anhörigföreningarnas kapacitet och kompetens och gör dem delaktiga och jämställda i utvecklingen av anhörigstöd. Idag och för framtiden. Inspelat webbinarium från 13 mars 2018.

Medverkande: Lina Brustad, kanslichef Anhörigas Riksförbund och Lennart Magnusson, verksamhetschef , Nka.

Senast uppdaterad 2021-03-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson