Vad menar vi med flerfunktionsnedsättning?

Illustration på förälder som håller i ett barn

Illustration: Oscar Ölund

Personer med flerfunktionsnedsättning är ingen enhetlig grupp. Gemensamt för personerna är att de har en omfattande och svår problematik med funktionsnedsättningar inom flera områden vilket gör att de är helt beroende av andra personer för att få en fungerande vardag.

Läs kapitlet online nedan:

Läs eller ladda ner kapitlet: Vad menar vi med flerfunktionsnedsättning?

Bilaga: Länkar till kapitel 1 Vad menar vi med flerfunktionsnedsättning?

Senast uppdaterad 2021-11-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson