Temadag inspirerade till utveckling av anhörigstödet

Sanna Juhlin.

Sanna Juhlin var nöjd med temadagen och tror att fler liknande evenemang kommer att arrangeras i framtiden. Foto: Annie Palmgren, Region Uppsala

I mitten av mars anordnade Länsnätverket för anhörigstöd i Uppsala län en temadag om stöd till anhöriga. Under förmiddagen hölls presentationer, dialoger och gruppdiskussioner kring frågor som berör anhöriga och utformning av anhörigstöd.

– Dagen visade sig bli väldigt uppskattad. Det fanns ett stort engagemang bland deltagarna och jag tror att vi får fina ambassadörer ute i verksamheterna som kan prata med sina kollegor och lyfta anhörigperspektivet, säger Sanna Juhlin, regional utvecklingsledare inom äldre och anhörigstödsområdet, FoU Socialtjänst, Region Uppsala.  

2019 togs en riktlinje fram kring stöd till anhöriga i Uppsala län. Dokumentet har under det senaste året reviderats, bland annat med anledning av den nationella anhörigstrategin.

– Temadagen gav oss en möjlighet att lyfta våra reviderade riktlinjer men också att sprida att det nu finns en nationell strategi inom området. Det finns en kunskapsnivå som behöver höjas ute i verksamheterna kring vilken lagstiftning och vilka styrdokument som finns, samt vilka åtaganden som verksamheten behöver göra utifrån våra riktlinjer. Syftet med dagen var att inspirera till fortsatt utvecklingsarbete, förklarar Sanna Juhlin. 

Läs hela reportaget

Senast uppdaterad 2023-04-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson