Erfarenheter av bildarbete

Många med Rett syndrom har visat intresse och deltagit aktivt i färg och form aktiviteter och därigenom har det gått att få en bild av deras behov, förmågor och vilket stöd som underlättar till ökad delaktighet. Färg och form aktiviteter kan öka möjligheten för individer med Rett syndrom att delta i en utredning. Det kan även inspirera till att pröva nya aktiviteter till hälsa och välbefinnande.
Åsa-Sara Sernheim, leg.arbetsterapeut, magister i Bildterapi, verksam vid Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser, Östersund. PhD stud vid ISV, Linköpings universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson