Utbildning och dokumentation

Digital utbildning – ungdomars egna ord om socialtjänsten (Från Maskrosbarn)
Barnrättsorganisationen Maskrosbarn erbjuder tre kostnadsfria filmer där ungdomar själva berättar om sina erfarenheter av att ha kontakt med socialtjänsten. Till varje film följer reflektionsfrågor som kan användas för att att få igång en diskussion i arbetsgruppen.

Filmer och föreläsningar på Nka Play
Här kan du ta del av Nka:s filmer inom området Barn som anhöriga. Här finns bland annat filmer med anhöriga och inspelade föreläsningar. 

Konferensdokumentation
Här hittar du reportage och dokumentationer från olika konferenser och seminarier kring barn som anhöriga. 

Rapporter och publikationer inom området Barn som anhöriga
Här hittar du kunskapsöversikter, rapporter och andra publikationer från Nka och andra aktörer. 

Webbinarieserie om späda barn
I denna webbinarieserie uppmärksammar vi särskilt de allra yngsta barnen som anhöriga.

Webbutbildningen Våga fråga
Nka har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram webbutbildningen Våga fråga. Utbildningen tar upp hur man beaktar barns behov av information, råd och stöd och hjälper dig att ta fram rutiner på din arbetsplats, verksamhet eller inom din organisation.

Senast uppdaterad 2022-07-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson